Doanh nghiệp
HTX nhãn cùi Vân HL1-HL2 Hạ Lễ
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX nhãn cùi Vân HL1-HL2 Hạ Lễ
Mã số thuế
Điện thoại
0984.064.424
Email
Website
Hotline
0984.064.424
Địa chỉ
thôn 3, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map

liên hệ
liên hệ