TIN TỨC SỰ KIỆN

(13/03/2020)
Nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; thay đổi nhận thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (nông sản), nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã và đang được tỉnh quan tâm.

TÌM KIẾM THÔNG TIN