Doanh nghiệp
HTX THỦY SẢN SẠCH HƯNG HẢI
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX THỦY SẢN SẠCH HƯNG HẢI
Mã số thuế
Điện thoại
0912.889.989
Email
niemtinketnoi@gmail.com
Website
http://www.huongviquenha.vn
Hotline
0912.889.989
Địa chỉ
Xích Đằng, Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map