HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
HTX đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Minh Châu
Lĩnh vực kinh doanh chính: Nông sản Minh Châu
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
thôn Đoàn Thượng, Xã Bảo Khê, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
LỌC THÔNG TIN