HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1061: Xay xát và sản xuất bột thô
Ngày duyệt hồ sơ: 09/10/2019
Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 015 - 0150 - 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Ngày duyệt hồ sơ: 11/08/2020
thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thi xã Mỹ Hào, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
tổ dân phố Phan Bôi, Phường Dị Sử, TX Mỹ Hào
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
Lô 906, khu đô thị bến xe, Phường Nhân Hòa, TX Mỹ Hào
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 46324: Bán buôn cà phê
Ngày duyệt hồ sơ: 28/05/2021
Thôn Tháp, Dị Sử, TX Mỹ Hào
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 27/06/2020
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
LỌC THÔNG TIN