HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ An Đình
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 09/10/2019
Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:9
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Nam Hưng Yên
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 11/08/2020
thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thi xã Mỹ Hào, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:9
Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hương phía Bắc
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
tổ dân phố Phan Bôi, Phường Dị Sử, TX Mỹ Hào
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:8
Công ty TNHH V Star Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
Lô 906, khu đô thị bến xe, Phường Nhân Hòa, TX Mỹ Hào
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
Công ty CP cà phê Detech
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 28/05/2021
Thôn Tháp, Dị Sử, TX Mỹ Hào
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
Công ty TNHH Triệu Sơn
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh Tương Bần
Ngày duyệt hồ sơ: 27/06/2020
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
LỌC THÔNG TIN