HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 15/07/2020
Cụm công nghiệp Quang Vinh, xã Quang VInh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:7
Tổ hợp tác trồng cây có múi thôn Ân Thi 1
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 08/12/2020
Thôn Ân Thi 1, Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P.E.D
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 19/12/2020
Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
HTX sản xuất, nhân giống nấm CNC Nam Hàn
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
HTX nhãn cùi Vân HL1-HL2 Hạ Lễ
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 03/07/2020
thôn 3, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
HTX Nhãn lồng Bảo Tiến
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
Hợp tác xã chăn nuôi Ân Thi
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 23/09/2019
Số 101, phố Phạm Huy Thông, thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
HTX nhãn lồng Đa Lộc
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 02/07/2020
Thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
Hợp tác xã vải trứng Hưng Yên
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 24/05/2021
Thôn Bình Nguyên, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
HTX Xuân Trúc
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 28/05/2021
Thôn Cù Tu - xã Xuân Trúc - huyện Ân Thi
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
LỌC THÔNG TIN