HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Tiên Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 015 - 0150 - 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Ngày duyệt hồ sơ: 30/09/2019
Thôn Ngũ Lão, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
THÔN AN CẦU, XÃ TỐNG TRÂN, HUYỆN PHÙ CỪ, HƯNG YÊN
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 09/10/2019
xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 01/07/2020
thôn Phù Oanh, thôn Kim Phượng, thôn Phạm Xá, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01215: Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2019
thôn Ba Đông - xã Phan Sào Nam - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01215: Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 26/04/2023
Thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 19/12/2020
Quang Hưng - Phù Cừ - Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 013: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Ngày duyệt hồ sơ: 29/05/2021
104 k2,thị trấn trần cao,huyện phù cừ
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
LỌC THÔNG TIN