HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Hợp tác xã Kiểu mới Phù Cừ
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Tiên Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
HTX nông nghiệp và thủy sản Hưng Thịnh xã Quang Hưng
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 30/09/2019
Thôn Ngũ Lão, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CUNG ỨNG RAU QUẢ VÀ CÂY DƯỢC LIỆU AN THỊNH PHÁT
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
THÔN AN CẦU, XÃ TỐNG TRÂN, HUYỆN PHÙ CỪ, HƯNG YÊN
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 09/10/2019
xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
HTX nông nghiệp Minh Tiến
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 01/07/2020
thôn Phù Oanh, thôn Kim Phượng, thôn Phạm Xá, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
HTX nông nghiệp Quyết Tiến - HTX Vải trứng Hưng Yên
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2019
thôn Ba Đông - xã Phan Sào Nam - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Hợp tác xã Nông Nghiệp Phú Thịnh
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 24/05/2022
Thôn Phú Mãn, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Hợp tác xã thủy sản Hưng Phát
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 19/12/2020
Quang Hưng - Phù Cừ - Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Trung tâm giống nông nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 29/05/2021
104 k2,thị trấn trần cao,huyện phù cừ
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
LỌC THÔNG TIN