HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01192: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ: 30/11/2020
đội 2, thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:13
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Đội 2, thông Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01181: Trồng rau các loại
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Đội 3, thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Đồng, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 21/07/2020
thôn Đống Long, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1062 - 10620: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Thôn Lương Xá, xã Việt Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 16/05/2023
Bùi Xá, Đồng Thanh ,Kim Động ,Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 25/06/2020
Thôn Tả Hà, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thôn Phú Cốc, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thôn VĩnhTiền, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, Kim Động , Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
LỌC THÔNG TIN