HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 22/07/2020
thôn Tổ Hỏa, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:30
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:13
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 26/06/2020
Thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:10
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
TT Yên Mỹ, Yên Mỹ
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 19/09/2023
Thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:7
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 26/06/2020
Thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01181: Trồng rau các loại
Ngày duyệt hồ sơ: 07/07/2023
thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 29/05/2024
thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 26/06/2020
thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
LỌC THÔNG TIN