HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Hộ kinh doanh Lương Đức Toàn
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Thôn Lương Xá, xã Việt Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Hợp tác xã rượu Thành Nhàn
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Thôn Đào Xá, xã Nghĩa Tân, Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Hợp tác xã chăn nuôi Ân Thi
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 23/09/2019
Số 101, phố Phạm Huy Thông, thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
LỌC THÔNG TIN