HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1062 - 10620: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Thôn Lương Xá, xã Việt Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1101 - 11010: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Thôn Đào Xá, xã Nghĩa Tân, Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 23/09/2019
Số 101, phố Phạm Huy Thông, thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
LỌC THÔNG TIN