Cơ sở đã đăng ký
    24/05/2022
Huyện Phù Cừ
    24/05/2022
Huyện Khoái Châu
    12/02/2022
Huyện Khoái Châu
    01/11/2021
Thành phố Hưng Yên
    02/08/2021
Thành phố Hưng Yên
147 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    03/10/2019
Huyện Kim Động
    03/10/2019
Huyện Kim Động
    23/09/2019
Huyện Ân Thi
    14/08/2019
Huyện Ân Thi
4 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    03/10/2019
Thành phố Hưng Yên
1 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh

Background Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên
Bản đồ tỉnh Hưng Yên
VĂN LÂM VĂN GIANG MỸ HẢO YÊN MỸ ÂN THI KIM ĐỘNG PHÙ CỪ TIÊN LỮ Thành phố HƯNG YÊN KHOÁI CHÂU
TỈNH HƯNG YÊN

Quận / Huyện :

01 thành phố, 01 thị xã, 08 huyện

Vị trí :

Vĩ độ: 20°36’ -21°01’ Bắc Kinh độ: 105°53’ -106°17’ Đông

Diện tích :

930 km²

Khí hậu khung :

Cận nhiệt đới ẩm (xuân, hạ, thu, đông)

Dân số :

khoảng 1.269.090 người năm 2020
Báo cáo ngành Nông nghiệp tỉnh Hưng Yên 2020
Định hướng phát triển tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025
Các chính sách ưu đãi đầu tư Nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thành phố Hưng Yên

Diện tích :
73,89 km²
Đơn vị hành chính:
7 phường, 10 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 123

Thị xã Mỹ Hào

Diện tích :
79,38 km²
Đơn vị hành chính:
7 phường, 6 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 211

Huyện Ân Thi

Diện tích :
129,98 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 20 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 121

Huyện Khoái Châu

Diện tích :
130,82 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 24 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 234

Huyện Kim Động

Diện tích :
103,83 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 16 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 123

Huyện Phù Cừ

Diện tích :
94,64 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 13 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 321

Huyện Tiên Lữ

Diện tích :
78,57 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 14 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 152

Huyện Văn Giang

Diện tích :
71,95 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 10 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 211

Huyện Văn Lâm

Diện tích :
75,21 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 10 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 211

Huyện Yên Mỹ

Diện tích :
92,38 km²
Đơn vị hành chính:
1 thị trấn, 16 xã
Cơ sở được duyệt:
Sản phẩm: 211

28860 sản phẩm

sp
Móng Giò Lợn

Cty TNHH MTV Thực Phẩm số 1 TỈNH ĐẮK NÔNG

Cấp ngày 22/12/2020
qr
sp
Cá Rồng Vàng

CS Chế biến Ngọc Hướng

Cấp ngày 20/10/2020
qr
sp
Ốc Anh Vũ

CS CB TP Mạnh Cường

Cấp ngày 18/09/2020
qr
sp
Ốc Anh Vũ

CS CB TP Mạnh Cường

Cấp ngày 18/09/2020
qr
sp
Ốc Anh Vũ

CS CB TP Mạnh Cường

Cấp ngày 18/09/2020
qr
sp
Ốc Anh Vũ

CS CB TP Mạnh Cường

Cấp ngày 18/09/2020
qr
TIN NỔI BẬT
Áp dụng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản
Nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; thay đổi nhận thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (nông sản), nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã và đang được tỉnh quan tâm.
18/04/2022
Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký tham gia hệ thống ...

13/03/2020
Nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; thay đổi nhận thức trách nhiệm của người ...

15/04/2022
Đây là vấn đề được đặt ra tại phiên họp thứ 10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án ...

02/04/2022
Xác định nông dân là chủ thể, lực lượng đông đảo, nòng cốt quyết định sự thành công trong xây ...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN