Hồ sơ đã đăng ký
    05/06/2024
Thành phố Hưng Yên
    03/06/2024
Thị xã Mỹ Hào
    29/05/2024
Huyện Yên Mỹ
    21/05/2024
Huyện Kim Động
    25/04/2024
Huyện Kim Động
397 Cơ sở
Hồ sơ đã đăng ký
    03/10/2019
Huyện Kim Động
    03/10/2019
Huyện Kim Động
    23/09/2019
Huyện Ân Thi
3 Cơ sở
Hồ sơ đã đăng ký
0 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh

Background Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên Hưng Yên
BẢN ĐỒ TỈNH HƯNG YÊN
Văn Lâm Văn Giang Mỹ Hảo Yên Mỹ Ân Thi Kim Động Phù Cừ Tiên Lữ Thành phố Hưng Yên Khoái Châu
TỈNH HƯNG YÊN

Quận / Huyện :

01 thành phố, 01 thị xã, 08 huyện

Vị trí :

Vĩ độ: 20°36’ -21°01’ Bắc Kinh độ: 105°53’ -106°17’ Đông

Diện tích :

930 km²

Khí hậu chung :

Cận nhiệt đới ẩm (xuân, hạ, thu, đông)

Dân số :

khoảng 1.269.090 người năm 2020

TỈNH HƯNG YÊN

Thành phố Hưng Yên

Diện tích :
73,89 km²
Đơn vị hành chính :
7 phường, 10 xã
Cơ sở được phê duyệt :
Sản phẩm: 327

Số 31, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

20°41'16.9"N 106°04'53.5"E - Google Maps

thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Xích Đằng, Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên

Thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng yên.

Đội 4, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Khu Phố Xích Đằng - P. Lam Sơn - Tp Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Đội 8 ,xã Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên

thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số 53 đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

thôn Đoàn Thượng, Xã Bảo Khê, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số 67 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hiến Nam, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Thửa đất số 95, Tờ bản đồ 06, Xã Phương Chiểu, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

An Lợi, phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Phú Cường, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Xích Đằng, phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, Hưng Yên

thôn Phương Trung, xã Phương Chiến, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

tỉnh Hưng Yên

Thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

Thôn Xích Đằng, Lam Sơn, Hưng Yên

Đội 2, An Chiểu II, Liên Phương, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

Xã Hồng Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Hưng yên

Khu phố Cao Xá, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

thành phố Hưng Yên

xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
nhà văn hóa thôn 4, xã Quảng Châu, TP Hưng Yên, Hưng Yên

102 Đường Hàn Lâm, phố Phường Độ, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu, huyện Tiên Lữ

Đội 6, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
đội 8 Lương Xá - Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên

Thôn 3 Quảng châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Thôn Đào Đặng, Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Thôn Đào Đặng - xã Trung Nghĩa - TP.Hưng Yên

Thôn Lê Như Hổ - xã Hồng Nam – TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Thôn Nễ Châu – xã Hồng Nam - TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
Thôn Điện Biên - xã Hồng Nam – TP.Hưng Yên
Thôn Lê Như Hổ - xã Hồng Nam – TP.Hưng Yên
Thôn Lê Như Hổ - xã Hồng Nam – TP.Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
Khu phố Kim Đằng – phường Lam Sơn - TP.Hưng Yên

Thôn Nễ Châu - xã Hồng Nam – TP.Hưng Yên
Thôn Điện Biên - xã Hồng Nam – TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Thôn Nễ Châu – xã Hồng Nam - TP Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Thôn Quyết Thắng – xã Tân Hưng - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn Lê Như Hổ - xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Thôn Điện Biên – xã Hồng Nam – TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn Nễ Châu – xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Thôn Lê Như Hổ - xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Khu phố Xích Đằng – phường Lam Sơn - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn Điện Biên – xã Hồng Nam – TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn Nễ Châu – xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn 6 - xã Quảng Châu – TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn Nễ Châu – xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Thôn Lê Như Hổ - xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Nhà số 6 – Hàn Lâm – Phương Độ - xã Hồng Châu – TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn Nễ Châu – xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn An Chiểu - xã Liên Phương - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn Lê Như Hổ - xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
Thôn Phương Độ - phường Hồng Châu – TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng - TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
T.phố Hưng Yên- Tỉnh Hưng Yên

thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, TP Hưng Yên

Thôn Phương Thượng, xã Phương chiểu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Đội 7, thôn Phù Sa, xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên,tỉnh Hưng Yên

Số 25 đường Đinh Điền, P Lam SNN, TP Hưng Yên

Đội 2, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Đội 5, Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên

Đội 5, KP KIm Đằng, phường Lam Sơn, TPHY

Đội 3, thôn An Chiểu II, xã Liên Phương, TPHY

KP Kim Đằng, phường Lam Sơn, TPHY

Số 01 Mậu Dương, phường Hồng Châu, TPHY

Thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, TPHY

Đội 1, phường An Tảo, TPHY

Đội 8 Nễ Châu, xã Hồng Nam, TPHY

Đội 2 Phương Thượng, xã Phương Chiểu, TPHY

Số 151 Điện Biên I, phường Lê Lợi, TPHY

Thôn Phương Trung, xã Phương CHiểu, TPHY

Thôn Phương Thượng, xã Phương CHiểu, TPHY

Thôn Vạn Tường, xã Bảo Khê, TPHY

Đội 3, Phương Độ, phường Hồng Châu, TPHY

Số 360 Điện Biên, phường Quang Trung, TPHY

ĐỘi 5, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TPHY

Đội 2 An Chiểu 2, xã Liên Phương, TPHY

Ngã tự Chợ Đầu, xã Trung Nghĩa, TPHY

Khu nhà C1 tập thể May và Đay, phường An Tảo, TPHY

Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, TPHY

Số 139 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi, TPHY

Đào Đặng, Trung Nghĩa, TPHY

Số 291 Điện Biên, phường Quang Trung, TPHY

Đọi 12 thôn An Chiểu 1, xã Liên Phương, TPHY

Đội 11, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TPHY

Đội 2, An Chiểu 2, xã Liên Phương, TPHY

Thôn Minh Khai, xã Tân Hưng, TPHY

ĐỘi 1, xã Hồng Nam, TPHY

Thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, TPHY

Đội 11 - Đào Đặng - Trung Nghĩa - TPHY

ĐỘi 2, thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa, TPHY

Số 50 Điện Biên - P. Lê Lợi - TPHY

Thôn Minh Khai - Tân Hưng - TPHY

Đội 1, Lê Như Hổ, xã Hồng Nam - TPHY

Dội 1 Viên Tiêu - Tân Hưng - TPHY

Thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam - TPHY

Thôn Trần Phú - xã Tân Hưng - TPHY

Đội 10, Thôn Tiền Phong - xã Tân Hưng - TPHY

ĐỘi 4 Phương Trung, Phương Chiểu, TPHY

Thôn 5, xã Quảng Châu, TPHY

Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Đội 2, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Thị xã Mỹ Hào

Diện tích :
79,38 km²
Đơn vị hành chính :
7 phường, 6 xã
Cơ sở được phê duyệt :
Sản phẩm: 36

Thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thi xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Thôn Tháp, Dị Sử, TX Mỹ Hào

tổ dân phố Phan Bôi, Phường Dị Sử, TX Mỹ Hào

Lô 906, khu đô thị bến xe, Phường Nhân Hòa, TX Mỹ Hào

đường Nguyễn Thiện Thuật, TDP Yên Tập, Phường Nhân Hòa, TX Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

tổ dan phố Thap, phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Lô M5, KCN Thăng Long II, phường Dị Xử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

TDP Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Huyện Ân Thi

Diện tích :
129,98 km²
Đơn vị hành chính :
1 thị trấn, 20 xã
Cơ sở được phê duyệt :
Sản phẩm: 52

Thôn Bình Xá, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Số 101, phố Phạm Huy Thông, thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Thôn Bình Xá, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

thôn 3, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. tỉnh Hưng Yên

Cụm công nghiệp Quang Vinh, xã Quang VInh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Thôn Ân Thi 1, Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên

Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên

Thôn Bình Nguyên, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Khu dân cư mới - Thị trấn Ân Thi- Huyện Ân Thi- Tỉnh Hưng Yên

Thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Thôn Trạo Thôn - xã Đa Lộc - huyện Ân Thi - Tỉnh Hưng Yên

Thôn 3 – xã Hạ Lễ - huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên

Thôn Trà Phương, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

thôn Ốc Đòng, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Thôn Ninh Thôn - xã Cẩm Ninh - huyện Ân Thi - tỉnh Hưng Yên

Thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

thôn Bình Xá, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Huyện Khoái Châu

Diện tích :
130,82 km²
Đơn vị hành chính :
1 thị trấn, 24 xã
Cơ sở được phê duyệt :
Sản phẩm: 139

Thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thôn Bãi Sậy 1, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

Thôn Tân Hưng, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Vinh Quang ,Thị Trấn Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng Yên
Đội 5, Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên

thôn 3, Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Thôn Duyên Linh, Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

Thôn Cao Quán, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

Yên Vĩnh - Dạ Trạch - Khoái Châu - Hưng Yên

thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

thôn Tân Hưng, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Phú Hòa, Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên

Thôn Đức Nhuận, Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Thôn Xóm Bắc - xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thôn Thuần Lễ, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

30 Sài Thị, TT Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Xóm 5, Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên

xã Phùng Hưng, khoái châu

Thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Thôn Hạ, xã An Vĩ, Khoái Châu

xã Liên Khê, khoái châu

Thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu

Thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thôn An Cảnh – xã Hàm Tử – huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên
Thôn An Cảnh – xã Hàm Tử – huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

Thôn An Cảnh – xã Hàm Tử – huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên
Thôn Bãi sậy 2 – xã Tân Dân – huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên

Thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu,tỉnh Hưng Yên

<p> &lt;p&gt; &amp;lt;p&amp;gt; &amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; map&amp;amp;amp;nbsp;C&amp;amp;amp;ocirc;ng ty CP giống c&amp;amp;amp;acirc;y trồng Miền Bắc&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên

thôn Đức Thuận, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên

thôn 3 xã Thuần Hưng, Khoái Châu

Thôn 1 - xã Ông Đình - Khoái Châu - Hưng Yên

Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên

Đội 10, thôn Nội Doanh, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Huyện Kim Động

Diện tích :
103,83 km²
Đơn vị hành chính :
1 thị trấn, 16 xã
Cơ sở được phê duyệt :
Sản phẩm: 85

Thôn Phú Cốc, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đội 3, thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Đồng, Hưng Yên

Đội 2, thông Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn VĩnhTiền, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, Kim Động , Hưng Yên

Thôn Đào Xá, xã Nghĩa Tân, Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Lương Xá, xã Việt Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tả Hà, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
thôn Đống Long, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

đội 2, thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

cốc khê-phạm ngũ lão-kim động

Thôn Phục Lễ, xã Hùng An, H Kim Động

Thôn Tả Hà, xã Hùng An, Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Thôn Ngọc Đồng – xã Ngọc Thanh – huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên

Thôn Vĩnh Hậu – xã Vĩnh Xá – huyện Kim Động – Tỉnh Hưng Yên

Thôn Đồng An, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Bùi Xá, Đồng Thanh ,Kim Động ,Hưng Yên
thôn Phú Khê, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động

thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động

thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên

Thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện KIm ĐỘng, tỉnh Hưng Yên

Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Bùi Xá, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tả Hà, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Bắc Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Bắc Nam Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Huyện Phù Cừ

Diện tích :
94,64 km²
Đơn vị hành chính :
1 thị trấn, 13 xã
Cơ sở được phê duyệt :
Sản phẩm: 51

thôn Ba Đông - xã Phan Sào Nam - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tiên Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên

Thôn Ngũ Lão, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
THÔN AN CẦU, XÃ TỐNG TRÂN, HUYỆN PHÙ CỪ, HƯNG YÊN
xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

thôn Phù Oanh, thôn Kim Phượng, thôn Phạm Xá, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Quang Hưng - Phù Cừ - Hưng Yên

104 k2,thị trấn trần cao,huyện phù cừ

Thôn Phú Mãn, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tựa Tường, Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên

xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thôn Trà Bồ, Xã Phan Sào Nam - huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thôn Phương Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng

Thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

XÃ Thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên