Doanh nghiệp
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hợp Tiến
Tên giao dịch
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hợp Tiến
Thương hiệu
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Hợp Tiến
Mã số thuế
Điện thoại
0985888181
Email
Website
Hotline
0985888181
Địa chỉ
Thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu, huyện Tiên Lữ
FaceBook
Youtube
Map

liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ