HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 04/07/2020
Thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:15
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2019
Ngã tư dốc nghĩa- thôn nghĩa lộ- Chỉ đạo- Văn Lâm - Hưng yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Ngày duyệt hồ sơ: 23/06/2020
Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thôn Giữa, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 08/04/2024
thôn Trình, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 29/05/2021
minh hải-lạc hồng-văn lâm
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 103 - 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
SN 110, KDC số 2, TT Như Quỳnh, Văn Lâm
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 24/06/2021
Thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 01/07/2022
Thôn Đồng Than, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01192: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ: 07/07/2023
xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:
LỌC THÔNG TIN