HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 29/06/2020
thôn Đại Tài, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:72
Lĩnh vực kinh doanh chính: 103 - 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
Quán Trạch, Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:26
Lĩnh vực kinh doanh chính: 015 - 0150 - 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Ngày duyệt hồ sơ: 24/06/2020
khu ươm tạo công nghệ, thị trấn Bần Yên Nhân, TX. Mỹ Hào, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:18
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1079 - 10790: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Ngày duyệt hồ sơ: 26/06/2020
Thôn Thượng, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:18
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 21/07/2020
thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Thôn Mễ Sở, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1071 - 10710: Sản xuất các loại bánh từ bột
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
Đông khúc, Vĩnh Khúc Văn Giang
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 02/12/2019
thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyên Vân Giang, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10102: Chế biến và bảo quản thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 07/09/2023
Thôn Hoàng Trạch - Mễ Sở - Văn Giang - Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01181: Trồng rau các loại
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2019
thôn Ngọc Bộ - Long Hưng - Văn Giang - Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
LỌC THÔNG TIN