HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1062 - 10620: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Số 67 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hiến Nam, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:23
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 14/03/2018
Số 31, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:22
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 30/06/2020
Thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:20
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 13/12/2022
Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:18
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01215: Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Ngày duyệt hồ sơ: 21/07/2021
xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:11
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 04/01/2021
Thôn Xích Đằng, Lam Sơn, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:10
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01192: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2019
Thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng yên.
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Khu Phố Xích Đằng - P. Lam Sơn - Tp Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:7
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Đội 8 ,xã Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1079 - 10790: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
LỌC THÔNG TIN