Văn bản pháp luật
Ngày ban hành
: 19/05/2022
Lượt xem: 50
Trạng thái
Căn cứ vào luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019
Ngày ban hành
: 23/07/2021
Lượt xem: 9
Trạng thái
BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY MÔ THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ VỊ TRÍ ĐIỂM GIAO NHẬN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI; PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
Ngày ban hành
: 28/04/2021
Lượt xem: 25
Trạng thái
Thông tư này quy định nguyên tắc và thủ tục thực hiện truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ sản và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Thông tư này.
Ngày ban hành
: 21/01/2011
Lượt xem: 2
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN