HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 16/07/2020
thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:16
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01462: Chăn nuôi gà
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2019
Thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:12
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 12/10/2022
Thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu,tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:13
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Thôn Tân Hưng, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01181: Trồng rau các loại
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Vinh Quang ,Thị Trấn Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:7
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 21/07/2020
Phú Hòa, Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:7
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 29/06/2020
Thôn Cao Quán, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 07/06/2022
Thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 12/02/2022
30 Sài Thị, TT Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 011: Trồng cây hàng năm
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
thôn 3, Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
LỌC THÔNG TIN