Tin Sở ngành - Quận huyện(02/04/2022)
Xác định nông dân là chủ thể, lực lượng đông đảo, nòng cốt quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, huy động đông đảo hội viên nông dân tham gia, góp phần làm cho bức tranh nông nghiệp, nông thôn ngày càng khởi sắc.

(05/07/2021)
Sáng ngày 2/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở cơ sở hành chính năm 2021 thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp báo cáo tiến độ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1 và chuẩn bị giai đoạn 2. Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo tham dự và chủ trì cuộc họp.

TÌM KIẾM THÔNG TIN