HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 30/06/2020
thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:56
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01181: Trồng rau các loại
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2019
Đội 8, Diệt Pháp, Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:12
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01181: Trồng rau các loại
Ngày duyệt hồ sơ: 29/06/2020
Trung tâm xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:7
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 29/06/2020
Thôn Thống Nhất, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 03/04/2018
Thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 07/06/2022
Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 07/06/2022
xã Dị Chế,huyện Tiên Lữ
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 03/07/2020
thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 28/05/2021
An Tào, xã Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0145: Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Ngày duyệt hồ sơ: 08/06/2023
thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
LỌC THÔNG TIN