Doanh nghiệp
Hợp Tác Xã Dịch Vụ, Sản Xuất Nấm Xã Lệ Xá
Tên giao dịch
Hợp Tác Xã Dịch Vụ, Sản Xuất Nấm Xã Lệ Xã
Thương hiệu
Hợp Tác Xã Dịch Vụ, Sản Xuất Nấm Xã Lệ Xã
Mã số thuế
Điện thoại
0915253525
Email
Website
Hotline
0915253525
Địa chỉ
Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ
FaceBook
Youtube
Map

liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ