HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Công ty Cổ phần Đồng Chiêm
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
Số 67 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hiến Nam, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:23
Chi nhánh Mỹ Hào - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hữu cơ Tuệ Viên
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 24/06/2020
khu ươm tạo công nghệ, thị trấn Bần Yên Nhân, TX. Mỹ Hào, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:18
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN PHÚ VINH
Lĩnh vực kinh doanh chính: CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 26/06/2020
Thôn Thượng, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:16
HTX thủy sản Tâm Đức
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 29/06/2020
thôn Đại Tài, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:72
HTX rau an toàn Bình Minh
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 30/06/2020
thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:56
Hợp tác xã đầu tư và phát triển nông nghiệp xanh Hồng Nam
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 30/06/2020
Thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:18
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nhật Nguyên
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 04/07/2020
Thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:15
Công ty cổ phần thực phẩm sấy lạnh Sami
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 16/07/2020
thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:16
Hộ kinh doanh Phạm Văn Cành
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 22/07/2020
thôn Tổ Hỏa, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:30
Chi Nhánh Công ty cổ phần T389 tại Hưng Yên
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm sấy khô
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2021
Quán Trạch, Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:22
LỌC THÔNG TIN