Doanh nghiệp
HTX nấm Thành Yên xã Trung Dũng
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX nấm Thành Yên xã Trung Dũng
Mã số thuế
Điện thoại
0904062729 - 0971891333
Email
thanhyenhy@gmail.com
Website
Hotline
0904062729 - 0971891333
Địa chỉ
Trung tâm xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map