Doanh nghiệp
Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Mã số thuế
Điện thoại
02213.919.929
Email
nghehoangminhchau@gmail.com
Website
http://hoangminhchauhungyen.com
Hotline
094 5604789
Địa chỉ
Thôn Tân Hưng, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map