Doanh nghiệp
Công ty CPĐT Tân Việt Hưng Thủ Đô
Tên giao dịch
Công ty CPĐT Tân Việt Hưng Thủ Đô
Thương hiệu
Công ty CPĐT Tân Việt Hưng Thủ Đô
Mã số thuế
0901017584
Điện thoại
0788 999 766
Email
Website
https://khimfood.com/
Hotline
0788999766
Địa chỉ
Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
FaceBook
https://www.facebook.com/kimhungmarket/
Youtube