Doanh nghiệp
Chuỗi Liên Kết: HTX Thủy sản sạch Hưng Hải & HTX Phố Hiến
Tên giao dịch
Thương hiệu
Chuỗi Liên Kết: HTX Thủy sản sạch Hưng Hải & HTX Phố Hiến
Mã số thuế
Điện thoại
0918488826
Email
niemtinketnoi@gmail.com
Website
www.huongviquenha.vn
Hotline
0918488826
Địa chỉ
Khu Phố Xích Đằng - P. Lam Sơn - Tp Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
FaceBook
https://www.facebook.com/doquyengroup
Youtube
Map