Doanh nghiệp
HTX sản xuất rau, củ, quả an toàn Văn Giang
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX sản xuất rau, củ, quả an toàn Văn Giang
Mã số thuế
Điện thoại
0326778863
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyên Vân Giang, tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map

liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ