Doanh nghiệp
Chi nhánh công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
Tên giao dịch
Thương hiệu
Chi nhánh công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
Mã số thuế
Điện thoại
03213 788 283
Email
Website
Hotline
03213 788 283
Địa chỉ
Đông khúc, Vĩnh Khúc Văn Giang
FaceBook
Youtube
Map
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ