Doanh nghiệp
Hợp tác xã Gà Đông Tảo Bách Hồng
Tên giao dịch
Hợp tác xã Gà Đông Tảo Bách Hồng
Thương hiệu
Hợp tác xã Gà Đông Tảo Bách Hồng
Mã số thuế
Điện thoại
0977987969
Email
Website
Hotline
0977987969
Địa chỉ
Thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu
FaceBook
Youtube
Map