Doanh nghiệp
HTX sản xuất nông nghiệp dịch vụ và thương mại Thọ Vinh
Tên giao dịch
HTX sản xuất nông nghiệp dịch vụ và thương mại Thọ Vinh
Thương hiệu
HTX sản xuất nông nghiệp dịch vụ và thương mại Thọ Vinh
Mã số thuế
Điện thoại
0978776368
Email
Website
Hotline
0978776368
Địa chỉ
thôn Phú Khê, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động
FaceBook
Youtube
Map