Doanh nghiệp
Hộ sản xuất Trịnh Văn Cương (Thành viên HTX Nhãn lồng Nễ Châu)
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hộ sản xuất Trịnh Văn Cương (Thành viên HTX Nhãn lồng Nễ Châu)
Mã số thuế
Điện thoại
0346.430.249 0943.317.546
Email
Website
Hotline
0346.430.249 0943.317.546
Địa chỉ
Đội 8 ,xã Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map
Diện tích sản xuất: 4000 m2