Doanh nghiệp
Cơ sở xay sát, chế biến gạo Trần Thị Liên
Tên giao dịch
Thương hiệu
Trần Thị Liên
Mã số thuế
Điện thoại
0358525423
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Đào Đặng, Trung Nghĩa, TPHY
FaceBook
Youtube
Map