Doanh nghiệp
Hợp tác xã Phố Hiến
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Phố Hiến
Mã số thuế
Điện thoại
0918.488.826
Email
htxphohien@gmail.com
Website
Hotline
0918.488.826
Địa chỉ
Xích Đằng, phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map