Doanh nghiệp
HTX nuôi trồng thủy sản xã Hạ Lễ
Tên giao dịch
Nguyễn Văn Thịnh
Thương hiệu
Thủy sản
Mã số thuế
Điện thoại
0363114666
Email
htxthuysanhale@gmail.com
Website
Hotline
Địa chỉ
FaceBook
Youtube
Map
liên hệ
liên hệ
liên hệ