Doanh nghiệp
Hợp tác xã Kiểu mới Phù Cừ
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Kiểu mới Phù Cừ
Mã số thuế
Điện thoại
09497.45688
Email
htxphucu@gmail.com
Website
Hotline
Địa chỉ
Tiên Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map
30.000 đ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ