Doanh nghiệp
Phạm Văn MInh
Tên giao dịch
Thương hiệu
Phạm Văn MInh
Mã số thuế
Điện thoại
0987938999
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
KP Kim Đằng, phường Lam Sơn, TPHY
FaceBook
Youtube
Map