Doanh nghiệp
Nguyễn Minh ĐỘng
Tên giao dịch
Thương hiệu
Nguyễn Minh ĐỘng
Mã số thuế
Điện thoại
0869253534
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn 5, xã Quảng Châu, TPHY
FaceBook
Youtube
Map