Doanh nghiệp
Hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả sạch Trang Hân
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả sạch Trang Hân
Mã số thuế
Điện thoại
0974810391
Email
Website
Hotline
0974810391
Địa chỉ
thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động
FaceBook
Youtube
Map

400.000 đ
295.000 đ