Doanh nghiệp
Hộ Nguyễn Văn Phi
Tên giao dịch
Thương hiệu
Nhãn lồng thơm
Mã số thuế
Điện thoại
0967225366
Email
Website
Hotline
0967225366
Địa chỉ
Thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ