Doanh nghiệp
Hợp tác xã Nông nghiệp Mạnh Hiền
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Nông nghiệp Mạnh Hiền
Mã số thuế
Điện thoại
0918.134.866
Email
Website
Hotline
0918.134.866
Địa chỉ
102 Đường Hàn Lâm, phố Phường Độ, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Mapliên hệ
liên hệ