Doanh nghiệp
Nguyễn Xuân Tiến
Tên giao dịch
Gia vị Bảo Nam
Thương hiệu
Gia vị Bảo Nam
Mã số thuế
Điện thoại
0963798938
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map