Doanh nghiệp
Hợp tác xã Nhãn lồng đặc sản Kim Động Hưng Yên
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Nhãn lồng đặc sản Kim Động Hưng Yên
Mã số thuế
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube