Doanh nghiệp
Hợp tác xã nông nghiệp xanh phố hiến
Tên giao dịch
Bùi Thị Thu Hường
Thương hiệu
Hợp tác xã nông nghiệp xanh phố hiến
Mã số thuế
0901122444
Điện thoại
0948538985
Email
htxnongnghiepxanhph@gmail.com
Website
Hotline
0948538985
Địa chỉ
Đội 6, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
https://hungyentv.vn/news/95/8238/nhan-rong-cac-giong-nhan-dac-san?zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYTcukRMLaQM5qPMDeBcXvT7OYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjCJKoC3KpD3KqE3fSBrml8YmYON1mQMGYEY8nDJ8mDJCqDJGu8d

 

 

liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ
liên hệ