Doanh nghiệp
Đặng Văn Khiêm
Tên giao dịch
Thương hiệu
Đặng Văn Khiêm
Mã số thuế
Điện thoại
0355046588
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, TPHY
FaceBook
Youtube
Map