Doanh nghiệp
Đặng Văn Liêm
Tên giao dịch
Thương hiệu
Đặng Văn Liêm
Mã số thuế
Điện thoại
0983171828
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Điện Biên – xã Hồng Nam – TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map

liên hệ