Doanh nghiệp
Hợp tác xã nông sản sạch Minh Bảo
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã nông sản sạch Minh Bảo
Mã số thuế
Điện thoại
0984389136
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Đội 5, Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map

liên hệ
liên hệ