Doanh nghiệp
HTX nhãn lồng xã Quảng Châu
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX nhãn lồng xã Quảng Châu
Mã số thuế
Điện thoại
0392.504.957
Email
Website
Hotline
0985.192.497
Địa chỉ
nhà văn hóa thôn 4, xã Quảng Châu, TP Hưng Yên, Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map