Doanh nghiệp
HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhãn lồng Phương Trung
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhãn lồng Phương Trung
Mã số thuế
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
thôn Phương Trung, xã Phương Chiến, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map
liên hệ
liên hệ