Doanh nghiệp
Trịnh Văn Hữu
Tên giao dịch
Thương hiệu
Trịnh Văn Hữu
Mã số thuế
Điện thoại
0913554623
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Nễ Châu – xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube