Doanh nghiệp
Bùi Xuân Tám
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX nông nghiệp xanh Phố Hiến
Mã số thuế
Điện thoại
0972425007
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Nễ Châu – xã Hồng Nam - TP Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
liên hệ