Doanh nghiệp
Hợp tác xã sản xuất - dịch vụ tổng hợp Minh Hiếu
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã sản xuất - dịch vụ tổng hợp Minh Hiếu
Mã số thuế
Điện thoại
0869604065
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Đồng Than, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map

liên hệ